FAQ

Koľko detí v skupine máva jeden tréner?

Na jedného trénera je v dráhe počítaná skupina najviac 10 detí, je to však veľmi individuálne, záleží od schopností a nadania detí. Deti musia mať svoj priestor nato, aby sa rozvinuli ich plavecké schopnosti.

Čo ak dieťa niečo zabudne?

Na veci si treba dať pozor, skontrolovať pri odchode všetko potrebné. Plutvy si deti môžu nechávať u nás v bazéne, kde ich uzamykáme. Zodpovednosť za stratené veci nenesieme, je tam veľký pohyb ľudí počas celého dňa.

Kedy je treba deti priviesť?

Hodina v pondelok a v piatok začína o 16.00 a končí 16.45 odchodom do spŕch a šatní. V utorok a vo štvrtok je začiatok o 17.00 a koniec o 17.45 hod. Nie je vhodné, aby prichádzali deti príliš skoro do objektu, nakoľko je to vysokoškolský objekt, kde prebieha výuka a deti tam nemá nikto pod kontrolou. Tréneri preberajú deti v bazéne a odovzdávajú rodičom po hodine do šatní. Parkovisko pred bazénom SPU je vyhradené iba pre zamestnancov SPU, preto odporúčame prísť s dostatočným predstihom a parkovať v OC Mlyny.

Kde sa deti prezliekajú?

Deti sa prezliekajú v šatniach pred bazénom. V šatniach sú skrinky, ktoré slúžia všetkým návštevníkom, takže je možné ich uzamknúť vlastným zámkom, ale po ukončení hodiny a odchode zo šatne je treba skrinku nechať prázdnu bez zámku.

Môže sa dospelý prísť pozrieť na hodinu plávania?

Určite áno, dokonca sa tomu určite potešia aj deti, najmä po určitom období, keď sa už niečo naučia. Treba sa len pred bazénom vyzuť a z hygienických dôvodov prejsť brodiskom. Zvyčajne máme pre rodičov a príbuzných 1 - 2x za  polrok tzv. otvorené hodiny, aby sa rodičia mohli prísť presvedčiť, ako ich dieťa napreduje.

Pri akých zdravotných komplikáciách nesmie ísť dieťa do vody?

Určite do vody nepatrí dieťa so žiadnou chorobou, ale napríklad aj nádcha je komplikácia, ktorá by sa nemala rozširovať vo vodnom prostredí. Taktiež do vody nepatria deti s kožnými ochoreniami a problematické sú deti s častými zápalovými ochoreniami prínosových dutín a ucha.

Moje dieťa ešte nedovŕšilo 6 rokov, môžem ho prihlásiť?

Vek dieťaťa je orientačný, ale skúsenosti nám hovoria, že šesť- ročné a staršie deti sú schopné mentálne aj motoricky absorbovať a vykonávať vyžadované úlohy. V každom prípade treba dieťa priniesť ukázať, pretože výnimočné deti sa vždy nájdu. Vek šesť rokov je daný však aj z dôvodu toho, že hĺbka bazéna je na jednej strane znížená na 100 cm a dieťa v tomto veku by už malo dočiahnuť na jeho dno a vie samostatne stáť vo vode. Pocit istoty je totiž vo vode veľmi dôležitý.

Správy a novinky

Prihláste sa na odber noviniek a dôležitých oznamov o škole plávania Nemo...