Kurzy

Kurzy

Deti, ktoré sú prihlásené do plaveckej školy Nemo rozdeľujeme do niekoľkých skupín podľa ich výkonnosti- resp. znalosti potrebných plaveckých zručností.
Plavecké hodiny začínajú vždy v septembri a končia posledným júnovým piatkom. Možno povedať, že ide o plavecký krúžok, ktorý dieťa navštevuje celoročne. Neorientujeme sa na profesionálne plávanie, teda naše deti sa nezúčastňujú žiadnych oficiálnych plaveckých pretekov. Máme iba jednu podmienku, dieťa musí mať minimálne 6 rokov.

Skupiny začiatočníkov sú také, do ktorých prichádzajú deti ako absolútni plaveckí začiatočníci. Tréner  teda postupuje s deťmi od najzákladnejších krokov - vstupu do vody, ponorenia, učenie správneho plaveckého dýchania, postupné vznášanie na vode, splývanie, práca s nohami a pažami...

Koncom školského roka takáto skupina ovláda dva základné plavecké štýly: kraul a znak. Deti dokážu preplávať bez problémov niekoľko metrov, ba až celý 25 m bazén. Naším hlavným cieľom je, aby deti už po jednom roku plávania boli isté vo vode, aby sa nebáli vody, ale hlavne aby sa voda pre nich stala prirodzeným prostredím, v ktorom sa cítia dobre.

Ďalšie  skupiny sú určené pre deti, ktoré už majú určitý stupeň plaveckých základov a rozvíjajú si ich. Zdokonaľujú si základné plavecké štýly kraul a znak a postupne sa učia motýlik a prsia. Každé dieťa v našej plaveckej škole rozvíja  a upevňuje svoje schopnosti vo vode.

kurzy plávania

Ako sa prihlásiť

Plavecké tréningy síce začínajú vždy na začiatku školského roka, ale zápis detí prebieha stále. Ak skupiny nie sú naplnené, deti priberáme aj priebežne počas roka, treba sa informovať, tu je kontakt na nás.... Dieťa sa však vtedy musí svojimi plaveckými zručnosťami prispôsobiť určitej skupine.

Kedy plávame

Plavecké tréningy sú 2 x týždenne pre skupiny - v pondelok a piatok od 15.00 - do 15.45 hod. a od 16.00 - do 16.45 hod. V utorok a štvrtok sú tréningy od 14.45 - do 15.30 hod. a od  17.00 - do 17.45 hod. Skupiny v stredu od 15.00 - do 15.45 hod. majú tréning 1x týždenne.

Naše podmienky

Poplatok za mesiac je paušálne 25 €, čo je členský príspevok do klubu a uhrádza sa vždy do 15-ho dňa aktuálneho mesiaca. Plávať môže dieťa po vypísaní prihlášky a zaplatení príspevku, podmienkou je potvrdenie od rodiča o dobrom zdravotnom stave dieťaťa. Vypísanú prihlášku nám prinesiete až po predchádzajúcom telefonickom, osobnom alebo online rozhovore.

Poplatok je chápaný ako členský príspevok do klubu, nakoľko fungujeme ako plavecká predprípravka pre Športové gymnázium v Nitre. Z toho dôvodu peniaze nevraciame späť. V prípade neuhradenia mesačného členského príspevku si plavecká škola vyhradzuje právo nahradiť dieťa novým záujemcom.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás...

Správy a novinky

Prihláste sa na odber noviniek a dôležitých oznamov o škole plávania Nemo...