Kde sa deti prezliekajú?

Kde sa deti prezliekajú?

Deti sa prezliekajú v šatniach pred bazénom. V šatniach sú skrinky, ktoré slúžia všetkým návštevníkom, takže je možné ich uzamknúť vlastným zámkom, ale po ukončení hodiny a odchode zo šatne je treba skrinku nechať prázdnu bez zámku.

Správy a novinky

Prihláste sa na odber noviniek a dôležitých oznamov o škole plávania Nemo...