Môže sa dospelý prísť pozrieť na hodinu plávania?

Môže sa dospelý prísť pozrieť na hodinu plávania?

Určite áno, dokonca sa tomu určite potešia aj deti, najmä po určitom období, keď sa už niečo naučia. Treba sa len pred bazénom vyzuť a z hygienických dôvodov prejsť brodiskom. Zvyčajne máme pre rodičov a príbuzných 1 - 2x za  polrok tzv. otvorené hodiny, aby sa rodičia mohli prísť presvedčiť, ako ich dieťa napreduje.

Správy a novinky

Prihláste sa na odber noviniek a dôležitých oznamov o škole plávania Nemo...